Girlisme

Ha ho sa na litaba tse fumanehang.

Ha ho sa na maqephe ao u ka a jarang.